Ansata Nile Echo

FatherAnsata Hejazi
Maternal grandfatherAnsata White Nile