Embryotransfer

Embryo transplantation is a reproductive technique in which an embryo of valuable donor mare is flushed out and transplanted into a surrogate mother. The embryo is collected about 7 or 8 days after ovulation from the uterus of the pregnant donor mare. After searching and washing the embryo, it is transplanted transcervically within 4 hours at a surrogate mother. After birth, the foal is still some time nursed by this receptor mare, until the time of weaning.

When flushing the donor mare we have in 50 to 55% of the cases an embryo, and after the transplantation of an embryo eventually 85 to 92% of the surrogate mothers will become pregnant. These percentages are affected by various factors that relate both to the donor and the receptor mare. However, there is still a loss of 10% of all the embryos between 14 and 45 days of gestation. This phenomenon can also be observed in a normal pregnancy. This means that the probability of a pregnant receptor mare per cycle or embryo flushing is situated between 33 and 45%. One can therefore say that there are needed on average three embryos flushes to produce one foal.

Bij het spoelen van de donormerrie wordt in 50 tot 55% van de gevallen een embryo gecollecteerd en na het overplanten van een embryo wordt uiteindelijk 85 tot 92% van de draagmoeders drachtig. Deze percentages worden beïnvloed door verschillende factoren die zowel betrekking hebben op de donor als de receptor. Er moet echter nog met een verlies van 10% van de embryo’s rekening gehouden worden tussen 14 dagen en 45 dagen dracht. Dit verschijnsel is ook bij een normale dracht waar te nemen. Dit betekend dat de kans op een drachtige draagmerrie per cyclus of embryospoeling gelegen is tussen de 33 en 45%. Men kan dus stellen dat er gemiddeld gezien 3 embryospoelingen nodig zijn om één veulen te producer.

Embryotransfer
1 Artificial insemination of the donor mare
2. Flush the donor mare at D7 - D8
3. Transfer the embryo to one of our receptor mares
4. Receptor mare confirmed at 45 days pregnant

Opm. De draagmoeder dient afgehaald te worden op 45 dagen dracht. Zoniet zijn alle kosten (stalgeld, medicatie...) vanaf dit punt voor rekening van de klant.

PDF documentsHealth & invoiceconditions | contract embryotransfer