Ovum pick up en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Recente ontwikkelingen in de geassisteerde voortplanting bij het paard laten toe veulens te fokken van sub- of infertiele merries en hengsten, alsook van pasgestorven merries of hengsten. Eicellen kunnen bij levende merries verzameld worden door ovum pick up (OPU), waarbij de eicellen transvaginaal of transabdominaal uit de follikels geaspireerd worden. Post mortem kunnen ook eicellen verkregen worden door de follikels te schrapen. Na rijping kunnen de eicellen bevrucht worden. Dit kan in vivo door eiceltransfer, waarbij een mature eicel in de eileider van een geïnsemineerde draagmoeder wordt overgeplant, of in vitro. Aangezien conventionele invitrofertilisatie (IVF) niet succesvol is bij het paard, wordt intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) toegepast. Na ICSI kunnen de bevruchte eicellen in vitro worden opgekweekt tot blastocysten, waarna ze naar de baarmoeder van een draagmerrie overgeplant kunnen worden. De blastocysten kunnen tevens ingevroren worden.

OPU
Aspiratie van de oocyten, cultuur voor inductie van de maturatie
Preparatie sperma en Intracytoplasmatische Sperma Injectie
Bijkomende sperma preparatie voor ICSI/ sperma type
Transfer van het geproduceerde embryo naar een draagmoeder
Invriezen van het geproduceerde embryo
PDF documentengezondheids- & factuurvoorwaarden