Ovum pick up en intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

Recente ontwikkelingen in de geassisteerde voortplanting bij het paard, laten toe veulens te fokken van sub- of infertiele merries en hengsten, alsook van pas gestorven merries. Eicellen kunnen bij levende merries verzameld worden door Ovum Pick Up (OPU), waarbij de eicellen transvaginaal uit de follikels geaspireerd worden. Post mortem kunnen ook eicellen verkregen worden door de follikels te schrapen. Na rijping of maturatie kunnen de eicellen bevrucht worden. Dit kan in vivo door eiceltransfer, waarbij een mature eicel in de eileider van een geïnsemineerde draagmoeder wordt overgeplant, of in vitro. Aangezien conventionele invitrofertilisatie (IVF) niet succesvol is bij het paard, wordt Intracytoplasmatische Sperma-Injectie (ICSI) toegepast. Slechts een zeer kleine hoeveelheid sperma is nodig voor elke eicel collectie en fertilisatie. Dit maakt dat OPU-ICSI uitermate geschikt is wanneer het sperma maar zeer beperkt meer beschikbaar is of omwille van zijn lage fertiliteit niet bruikbaar is voor kunstmatige inseminatie.

Na ICSI kunnen de bevruchte eicellen in vitro worden opgekweekt tot blastocysten, waarna ze naar de baarmoeder van een draagmerrie overgeplant kunnen worden. De blastocysten kunnen tevens ingevroren worden.

Voordeel van de via OPU geproduceerde ingevroren embryo’s:

  • Aantal draagmoeders minimaliseren (mits betere planning van de transfer).
  • Aanleggen van een embryo bank.
  • Export en import van de ingevroren embryo’s.
  • Minder risico tijdens transport dan van levend materiaal.
  • De productie kan gebeuren buiten het dek seizoen.
  • Het geslacht kan bepaald worden voor het invriezen van de embryo’s.
  • Embryo’s worden altijd op het ideale moment ingevroren en ontdooid.

Het verzamelen van de eicellen of oöcyten (OPU) wordt uitgevoerd door het team van K.I. Hof Ter Leeuwe en dit steeds op maandag of dinsdag.

Indien u een merrie wenst aan te brengen voor OPU en ICSI, wordt deze enkele dagen op voorhand echografisch geëvalueerd om het aantal follikels in kaart te brengen. Een merrie komt in aanmerking voor OPU wanneer deze géén tekens van hengstigheid vertoont en wanneer er bij voorkeur een minumum van 10 follikels aanwezig is groter dan 1cm en kleiner dan 3 cm diameter. Deze evalutaie kan ook gebeuren door uw eigen dierenarts.

Daar het paard een typisch seizoensgebonden diersoort is, volgt hieruit dat op het noordelijk halfrond de beste periode voor Ovum Pick Up gelegen is buiten het kweekseizoen. Een merrie is dan doorgaans multifolliculair tijdens de overgangsperiode van oestrus naar anoestrus en omgekeerd.

Indien uw merrie in aanmerking komt voor OPU dient deze een dag op voorhand binnen gebracht te worden, zodat deze kan voorbereid worden voor de ovum pick up.

De gecollecteerde oöcyten worden vervolgens overgebracht naar Avantea in Italië. Professor Galli en zijn team vormen een wereldwijde autoriteit in het uitvoeren van ICSI. Door onze nauwe samenwerking met Avantea kunnen wij hierdoor het hoogste resultaat verwezenlijken.

Daar wij een Europees erkend centrum zijn voor embryowinning en embryoproductie, dienen alle donormerries die op K.I. Hof Ter Leeuwe binnenkomen voor embryoproductie steeds met negatief resultaat getest zijn op Equine Infectieuze Anemie (EIA) en Contagieuze Equine Metritis (CEM). Deze testen dienen tijdens de periode van embryoproductie om de 90 dagen herhaald te worden.

Transfer van de geproduceerde ICSI embryo’s

De geproduceerde ICSI-embryos kunnen wanneer gewenst, ontdooid en overgeplant worden naar een draagmoeder. Hierbij is het ook mogelijk dat u zelf een merrie aanlevert die kan dienen om het embryo uit te dragen.

De drachtresultaten die wij behalen na het ontdooien en overplanten van ICSI embryo’s zijn 60% dracht op 14 dagen dracht.

OPU en ICSI
Aspiratie van de oocyten, cultuur voor inductie van de maturatie
Preparatie sperma en Intracytoplasmatische Sperma Injectie
Bijkomende sperma preparatie voor ICSI/ sperma type
Invriezen van het geproduceerde embryo
Transfer van het geproduceerde embryo naar een draagmoeder Bekijk prijzen

Wat zijn de gemiddelde resultaten van OPU en ICSI?

OPU

Bij elke stap treedt er verlies op. De resultaten zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van de donormerrie en het ras. Bij jonge merries zal het resultaat hoger zijn dan bij oudere merries ( +17 jaar) daar de kwaliteit van de eicellen daalt met de leeftijd. Voor warmbloeden mag men ook een hoger resulataat verwachten dan voor bijvoorbeeld Arabische volbloeden. Gemiddeld genomen is het resultaat 1.2 geproduceerde ICSI embryo's per OPU sessie.

OPU
OPU
OPU
OPU
Extra infoOvarium dissectie – pas gestorven merrie  |  Veelgestelde vragen over OPU
PDF documenten gezondheids- & factuurvoorwaarden  |   Aanvraag embryoverzekering