Embryotransfercontract

Gezondheidsvoorwaarden
Het paard beschikt over een correcte identificatie, dit betekend
  1. Het paard heeft een origineel EU paspoort
  2. Het paard heeft een microship
  3. Het paard wordt beschouwd als niet voedselproducerend dier
Indien uw paard is geregistreerd als voedselproducerend dier, kunnen we het enkel aanvaarden indien u het betreffende mutatie document wijzigt.
  1. Heeft geen tekens van enige infectieuze ziektes vertoond tijdens de afgelopen 10 dagen.
  2. Is in België sinds ../../....
  3. Is tenminste 30, respectievelijk 60 dagen verbleven op plaatsen waar geen enkel individueel paard klinische symptomen heeft vertoond van EVA (virale arteritis), respectievelijk CEM (contagieuze equine metritis)
  4. Dat er geen natuurlijke dekking heeft plaatsgevonden tijdens de laatste 30 dagen. Bovendien aanvaardt de ondergetekende om zijn paard tijdens het kweekseizoen niet aan te bieden wanneer overeenstemmende voorwaarden 1 tot en met 4 niet meer zijn voldaan
  5. Paarden komende van buiten Europa dienen gevaccineerd te zijn tegen West-Nile virus (> 3 weken, < 1 jaar)
PDF documentenGezondheidsvoorwaarden