Embryotransfer

Embryotransplantatie bij het paard is een voortplantingstechniek waarbij een embryo van een waardevolle donormerrie wordt uitgespoeld en overgeplant in een draagmoeder. Het embryo wordt op 7 of 8 dagen na de ovulatie uitgespoeld uit de baarmoeder van de drachtige donormerrie. Na het opzoeken en het wassen van het embryo wordt het binnen de 4 uur transcervicaal ingeplant bij een draagmoeder. Na de geboorte wordt het veulen nog geruime tijd door deze receptor gezogen.

Bij het spoelen van de donormerrie wordt in 50 tot 55% van de gevallen een embryo gecollecteerd en na het overplanten van een embryo wordt uiteindelijk 85 tot 92% van de draagmoeders drachtig. Deze percentages worden beïnvloed door verschillende factoren die zowel betrekking hebben op de donor als de receptor. Er moet echter nog met een verlies van 10% van de embryo’s rekening gehouden worden tussen 14 dagen en 45 dagen dracht. Dit verschijnsel is ook bij een normale dracht waar te nemen. Dit betekend dat de kans op een drachtige draagmerrie per cyclus of embryospoeling gelegen is tussen de 33 en 45%. Men kan dus stellen dat er gemiddeld gezien 3 embryospoelingen nodig zijn om één veulen te produceren.

Embryotransfer
1 Kunstmatige inseminatie van de donor merrie
2. Spoelen van de donor merrie op D7 - D8
3. Transfer per uitgespoelde embryo naar een draagmoeder
4. Dracht draagmoeder vastgesteld op 45 dagen Bekijk prijzen

Opm. De draagmoeder dient afgehaald te worden op 45 dagen dracht. Zoniet zijn alle kosten (stalgeld, medicatie...) vanaf dit punt voor rekening van de klant.

PDF documenten Begeleidingsdocument embryo | Gezondheidsvoorwaarden | Factuurvoorwaarden | Aanvraag embryoverzekering | Aanvraag embryoverzekering compleet
Embryotransfer
Embryotransfer
Embryotransfer